KAS Magazine 2019-01

INTERDISCIPLINAIR ONDERZOEKNAAR EENWEERBAAR TEELTSYSTEEM 3 Drie onderzoekers Onderzoekster biologische plaagbestrijding Marjolein Kruidhof: “Met een ‘medicijnkast’ die steeds verder leeg raakt moeten we, waar mogelijk, gewasgezondheidsproblemen vóór zijn. Een der­ gelijke preventieve aanpak vergt meer dan een stapeling van deeloplossingen. Om een systeemaanpak te ontwikkelen kunnen we niet meer in hokjes blijven werken.” Microbieel ecologe Mar­ ta Streminska: “We zoeken bij het interdisciplinair samenwerken altijd naar de balans.” Onderzoekster gewasgezondheid Kirsten Leiss: “We willen de principes uit onze gezamenlijke onderzoeken kunnen toepassen in de praktijk.” Drie, vier, vijf, dat zijn de kerngetallen van ons bezoek aanWageningenUniversity & Research, Glastuinbouw. Drie onderzoekers, vier hoofdcomponenten en vijf onderzoeksprojecten, met één gezamenlijk doel: het ontwikkelen van robuuste en weerbare teeltsystemen. Ze leggen aan de hand van een raamwerk voor een weerbaar teeltsysteem uit hoe dit doel vorm krijgt in vijf interdisciplinaire onderzoeksprojecten. Dat raamwerk bestaat uit vier hoofdcomponenten ‘gewas’, ‘gewas-omgeving’, ‘biologische bestrijders’ en ‘ziektes en plagen’,. Tekst: Matthijs van den Beukel, Fotografie: Glenn Mostert Vier hoofdcomponenten Een weerbaar teeltsysteem bestaat volgens de WUR uit vier hoofd­ componenten. Alle componenten spelen op elkaar in, en de drie basiscomponenten ‘gewas’, ‘gewas-omgeving’, en ‘biologische be­ strijders’ moeten elkaar idealiter zoveel versterken om de vierde component ‘ziekten en plagen’ op een zo laag mogelijk niveau te houden. Het onderzoek richt zich daarom op de raakvlakken tus­ sen die vier componenten. TUINEN BIJ WUR 60 K A S M A G A Z I N E - 2 0 1 9 - 0 1

RkJQdWJsaXNoZXIy MzczMDM=