KAS Magazine 2019-02

“We vinden het een mooie erken- ning dat iets wat een jaar terug nog voor onmogelijk werd gehouden, nu wordt gezien als een innovatie die impact heeft op de tuinbouw”, zegt Rudolf de Vetten, Business Develo- per bij AgroEnergy, in reactie op de nominatie. “En het is een stimulans voor ons om hiermee door te gaan.” Telen op basis van slimme reken- modellen is dichterbij dan velen denken, lieten AgroEnergy en Delp- hy in de vorige uitgave van KAS Magazine al weten. Nadat beide bedrijven hadden deelgenomen aan de Autonome Kas Challenge, waarbij hun team ‘The Croperators’ een derde plek behaalde, besloten zij om door te pakken. “Autonoom telen geen ‘ver-van-mijn-bed-show’ meer”, zei Klaas van Egmond, Teelt Engineer bij Delphy. “Met de chal- lenge hebben we enorme stappen voorwaarts gezet, door het gewoon te dóen. Vooraf dachten we dat het nog wel tien jaar zou kunnen duren voordat het mogelijk zou zijn om een kas aan te sturen op basis van kunstmatige intelligentie. Nu weten we dat het veel sneller kan; we zijn al een heel eind op weg.” Verder uitbouwen Begin februari ondertekenden Autonoom telen op GreenTech In hal 8 kunnen de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van pre- cision growing en autonome technologie worden ervaren. Experts praten je bij over nieuwe producten en initiatieven en verschillende innovaties kunnen ter plekke worden uitgeprobeerd. Daarnaast ge- ven Delphy en AgroEnergy op woensdag 12 juni een lezing over het onderwerp, waarin zij de stand van zaken op gebied van autonoom telen toelichten. Deze vindt plaats in het Trends and Innovations Theatre in hal 8 van 12.00-12.30 uur. Autonoomtelen neemt vlucht Delphy en AgroEnergy daarom een samenwerkingsovereenkomst om het ontwikkelde model klaar te stomen voor de praktijk. “Samen met ondernemers gaan we het mo- del voor autonoom teeltmanage- ment verder uitbouwen en kijken hoe we dit zo kunnen inrichten dat we hier in de praktijk de grootste meerwaarde mee kunnen realise- ren”, aldus Rudolf de Vetten, Busi- ness Developer bij AgroEnergy. “Nu is het systeem vooral geënt op klimaat- en teeltstrategie, in de toekomst willen we bijvoorbeeld ook meer energiezaken meene- men. Wellicht dat we een product als BiedOptimaal hier ook aan kunnen koppelen, net zoals zaken als schermsturing, belichting en dergelijke. En ook wat betreft de koppeling tussen de meetdata en de concrete acties die daarop vol- gen, kunnen nog stappen worden gezet.” Hoewel het model dus nog tijd nodig heeft om te groeien, is de no- minatie voor de GreenTech Inno- vation Award een flinke opsteker voor AgroEnergy en Delphy. “We hebben geen eindproduct ontwik- keld, maar ontsluiten een nieuwe wereld aan mogelijkheden. We zijn positief verrast door alle aandacht die autonoom telen krijgt. Het geeft aan dat de nood hoog is. Er is een groeiend tekort aan goede teeltkennis binnen de tuinbouw, dus de support die wij telers kunnen bieden is hen veel waard. Daarom zullen we autonoom teelt- management ook samen met de sector blijven door ontwikkelen.” Delphy en AgroEnergy timmeren momenteel hard aan de weg op gebied van autonoom telen. In februari maakten beide partijen bekend de handen ineen te slaan om een product te ontwikkelen dat autonoom teeltmanagement mogelijk maakt. Nu al volgt een nominatie voor de GreenTech Innovation Award 2019. Autonoom telen neemt een vlucht. 12 K A S M A G A Z I N E - 2 0 1 9 - 0 2

RkJQdWJsaXNoZXIy MzczMDM=