KAS Magazine 2019-02

‘Nederland heeft slag om cannabis nog niet gemist’ De legale productie van cannabis neemt wereldwijd steeds grotere vormen aan. De Verenigde Staten en Canada zetten de laatste jaren forse stappen en ook in Europa is de cannabisteelt op gang gekomen. In Nederland worden momenteel voorbereidingen getroffen voor een experiment met legale ‘wietteelt’, dat pas in 2022 van start gaat. Dreigt het leidende tuinbouwland in de wereld hierdoor de slag te missen op gebied van cannabis? Tekst : Jacco Strating / GreenTech, Fotografie: Pixabay “Nee”, zegt Laura Rastovac van Meteor Systems resoluut. Meteor Systems is al meerdere jaren actief betrokken bij de internationale cannabisteelt door geavanceerde teelt- en irrigatiesystemen te ontwik- kelen en aan te leggen. Daarnaast participeert het bedrijf uit Breda in verschillende onderzoeksprojecten in binnen- en buitenland. “Wij zijn sinds 2013, dus vanaf het eerste uur, betrokken bij de legale cannabisteelt in Noord-Amerika en werken sinds- dien samen met de grootste partijen ter wereld aan optimalisering van de productie. Waar van oudsher eb- en vloedbakken werden gebruikt voor de teelt van cannabis, gebeurt dat tegenwoordig over de hele wereld steeds meer met kwalitatief hoog- staande teeltsystemen. Met goten die de juiste beluchting bieden aan de onderkant van de wortel en slimme oplossingen om de plantentoppen goed overeind te houden. Door de jaren heen hebben wij de industrie zien veranderen en steeds meer partijen willen mee in het succes van de professionele cannabisteelt. Ook in Nederland zal nu een geregu- leerd experiment starten. En dat is alleen maar een goede zaak”, aldus Rastovac. ‘Te laat’ roepen sommigen. Rastovac is het daar niet mee eens. Ja, Nederland is niet een van de eersten en er ging al veel kennis naar het buitenland, maar dat betekent volgens haar niet dat Nederland al die jaren stil heeft gezeten. “Door het gedoogbeleid in Nederland heeft hier veertig jaar lang een evolutie plaatsgevonden op het gebied van cannabis. Men is al jarenlang bezig met de genetica en het mag duidelijk zijn dat aan algemene teeltkennis geen gebrek is. Dus nee, Nederland heeft de slag om cannabis zeker nog niet gemist en ik geloof ook niet dat we hier achterlopen op de rest van de wereld. Als hier de komende jaren de zaken aan de voor- en de ach- terkant goed worden geregeld, dus zowel productie als afzet van a tot z organiseren, kan Nederland naar mijn idee uitgroeien tot de champag- nestreek van cannabis.” Misverstanden wegnemen Laura Rastovac verwacht de ko- mende jaren nog volop teelttech- nische ontwikkelingen binnen de cannabissector. “Op een beurs in Las Vegas werd eerder gesproken over substraatloos telen en er zijn nog veel mogelijkheden om de productie nóg efficiënter te maken. Nu wordt vaak nog te makkelijk gedacht over het teeltproces. Mensen denken dat de planten met wat licht en water zelf wel groeien, maar cannabis is een onkruid dat heel vatbaar is voor ziekten en plagen. Maar je mag geen gewasbeschermingsmiddelen toepassen. Dus het is zeker mooi meegenomen als je beschikt over teeltkennis, maar cannabisteelt is niet te vergelijken met komkommers of tomaten. Het is echt een apar- te discipline.” Daarom ook juicht Rastovac het toe dat GreenTech nadrukkelijk aandacht besteedt aan het onderwerp cannabis. “Het is een goed podium om veel misverstanden weg te nemen en ondernemers te wijzen op de technische mogelijkhe- den om de teelt tot een succes te ma- ken. Want zowel voor Nederlandse telers als internationale telers liggen er volop kansen, mits men zich goed verdiept in de materie.” GREENTECH & FLOWERTRIALS 15 K A S M A G A Z I N E - 2 0 1 9 - 0 2

RkJQdWJsaXNoZXIy MzczMDM=