KAS Magazine 2019-02

‘Bevlogenheid en innovatiekracht van telers is indrukwekkend’ Op 14 maart jl. tekende minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) samen met 35 vertegenwoordigers uit de tuinbouw het eerste Tuinbouwakkoord. In KAS Magazine vertelt zij over het belang van dit akkoord, haar waardering voor ondernemers in de glastuinbouw en de invulling van haar ministerschap. “Ik ben echt trots op wat we in Nederland bereiken.” Tekst: Jacco Strating, Fotografie: Ministerie van LNV Waarom is het Tuinbouwakkoord juist nu tot stand gekomen? “Enkele belangrijke ontwikkelingen volgden elkaar in snel tempo op. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werd opgericht – en al snel kwam ik met mijn visie op kringlooplandbouw. Daarnaast is het Kli- maatakkoord in ontwikkeling en werken we in het kader van de circulaire economie aan de transitielijn biomassa en voedsel. Al die ontwikkelingen raken de tuinbouw, waar ook veel initiatieven lopen. Daar lag al een verkla- ring impulsagenda Greenports 3.0 en verder bestond het CO2-convenant al en het pro- gramma Kas als Energiebron. Logischerwijs ontstond zo de wens voor een centrale agenda. Een akkoord versterkt al die ontwikkelingen.” Wat maakt dit akkoord volgens u uniek? “Wat ik sterk vind aan dit akkoord, is dat de agenda verschillende partijen en wensen bij elkaar brengt en er een concreet plan en voorstel aan mij is voorgelegd. Met voor alle partijen een eigen rol. Daar doe ik graag aan mee. Zo is de agenda van iedereen en bestaat er voldoende draagvlak, waarbij iedereen zich ook verantwoordelijk voelt voor de uitvoe- ring ervan. De tuinbouw is hierin een sector die voorop loopt in het tijdig inspelen op de veranderingen die op stapel staan. De sector heeft de blik vooruit. Ik maak vaak mee dat er naar Den Haag wordt gekeken om de vorming van een agenda te trekken waarbij je dan vaak blijft hangen in overleggen en onderhan- delingen zonder dat er concreet iets gebeurd waar de tuinder ook iets aan heeft. Hier is een gedeelde verantwoordelijkheid – en daardoor komen partijen ook in de benen.” Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten en op welke wijze en termijn zal daar invulling aan worden gegeven? “Dat is natuurlijk aan alle partijen samen. In het akkoord en de agenda zijn zeven thema’s benoemd die de komende maanden in concre- te acties zullen worden vertaald. Plantgezond- heid is een belangrijk thema, evenals klimaat en energiegebruik. Het draait in de kern om ‘Ik ben echt trots op wat we in Nederland samen bereiken’ KAS-interviewmetminister Carola Schouten van LNV 64 K A S M A G A Z I N E - 2 0 1 9 - 0 2

RkJQdWJsaXNoZXIy MzczMDM=