KAS 2018-04

“Dat het geen nieuw product is, betekent niet dat het minder van onze aandacht verdient. Eigenlijk geldt het tegenoverge­ stelde”, zegt Timo Spruijt, commercieel manager bij Koppert. “We blijven in dit product investeren omdat steeds meer telers op het product vertrouwen om de opbrengst van hun gewassen te maxima­ liseren. We verliezen nooit uit het oog dat we werken voor telers en dat we aan hun verwachtingen moeten voldoen, of deze zelfs moeten overtreffen.” Zijn tijd vooruit Er bestaat geen twijfel over dat biologi­ sche oplossingen een steeds grotere rol spelen bij de productie van gezond en veilig voedsel, met aanvaardbaar of geen residu zoals door retailers en consumen­ ten wordt verlangd. Of er nu wel of geen chemie wordt gebruikt, Koppert Biolo­ gical Systems ziet dat biofungiciden in toenemende mate een belangrijke rol spelen bij het productiever en weerbaar­ der maken van de plant. “Wij begon­ nen met de productie van Trianum lang voordat de markt er klaar voor was. Pas aan het begin van deze eeuw kwam microbiologie op als belangrijk instru­ ment voor het bestrijden van plagen en ziekten in de land- en tuinbouw”, aldus Spruijt. “Het geeft voldoening om te zien dat het nu tot zijn recht komt en goed presteert. Het herhaaldelijk gebruik van dit biofungicide maximaliseert de kans dat het product zich in het wortelstel­ sel vestigt en geeft het gewas een goede start. Het helpt bij de bestrijding van een aantal schadelijke bodemziekten, zoals Pythium, Fusarium en Rhizoctonia, en stimuleert de planten wanneer dat nodig is”, zo legt Spruijt uit. “Regelmatig aan­ brengen vanaf het begin van de opkweek tot het einde van de teelt maximaliseert de kans op succes en helpt planten her­ stellen van stress na blootstelling aan ziekteverwekkers, het aanbrengen van chemische middelen, veranderingen in het klimaat en andere stressvolle teel­ tomstandigheden.” TEELT & GEWAS 'We verliezen nooit uit het oog dat we werken voor telers en dat we aan hun verwachtingen moeten voldoen, of deze zelfs moeten overtreffen.' 59 K A S M A G A Z I N E - 2 0 1 8 - 0 4

RkJQdWJsaXNoZXIy MzczMDM=