KAS Aardbeien - page 1

Aardbeien
.
EEN UITGAVE VAN
Adres redactie
Middel Broekweg 3, 2671 ME Naaldwijk
/
Hoofdredacteur:
Jacco Strating
Redactionele bijdragen:
Jos Bezemer,
Theo Brakeboer, Suzan Crooijmans, Jan Janse,
Renee Jansse-Stammen, Elias Kaiser, Ellis Langen,
Ank van Lier en Jacco Strating.
Fotografie:
Boem Berry Farms, Cleanlight,
Horti-Images, Koppert Biological Systems,
Glenn Mostert, Octinion, The Greenery B.V.
en Wageningen UR Glastuinbouw.
Ontwerp/vormgeving:
Glenn Mostert
Druk:
BDUprint
Uitgever:
Hans van Renssen
Sales:
Hans van Renssen
tel. 06 81 02 76 88
Abonneren:
KAS Aardbeien is een uitgave van KAS
TuinbouwCommunicatie, dat een breed multimediaal
pakket vakinformatie aanbiedt voor ondernemers in
de (glas)tuinbouw. Verder worden aangeboden:
KAS, HortiBiz, GroenteNet.nl, SierteeltNet.nl,
AardbeienNet.nl, HortiBiz.com, KAStv.nl,
TuinbouwMarktplaats.nl en TuinbouwJobs.nl.
Samenwerken met KAS TuinbouwCommunicatie?
Neem contact op met Hans van Renssen:
.
Disclaimer/copyright:
De inhoud van KAS Aardbeien is zorgvuldig
samengesteld. De uitgever, redactie en auteurs zijn
niet aansprakelijk voor schade die het gevolg
is van beslissingen die worden genomen op basis
van redactie, vormgeving en advertenties in KAS
Aardbeien. Niets in deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden
gemaakt zonder uitdrukkelijke en schriftelijke
toestemming van uitgever en auteur.
Colofon
Aardbeiplukrobot moet
nieuwe standaard worden
P7
.
IN DEZE UITGAVE…
Boem Berry Farms
In augustus werd het eerste professionele glasaardbeienbedrijf van Canada in
gebruik genomen; Boem Berry Farms. Het bedrijf is opgezet door de Brabantse
aardbeientelers Ton Bastiaansen en Joos van Oers, die hierbij samenwerken met
een Canadese glasgroenteproducent. Met een smaakvolle aardbei van Canadese
bodem wil Boem Berry Farms de Canadese consument een alternatief bieden
voor de aardbeien die nu massaal worden geïmporteerd vanuit Californië.
P10
Verder:
Gewasbehandeling met UVc
P3
 Vakantieplanner 2017
P12
 Meer
kennis van fotosynthese bij aardbei
P14
 Limgroup in aardbeien
P16
 Zekerheid over rooimoment
P19
 Pentakeep stimuleert plant
én vrucht
P21
Thema-uitgave KAS over aardbeien
De aardbei is een belangrijk product voor de Nederlandse en Belgische
tuinbouw. Of het nu gaat om teelt in de vollegrond, onder plastic of in de kas,
de ontwikkelingen staan nooit stil. In deze speciale thema-uitgave van KAS
daarom aandacht voor nieuwe en bestaande rassen, beproefde en innovatieve
teeltmethoden, de aanpak van ziekten en plagen en meer. En natuurlijk ontbreekt
ook de jaarlijkse vakantieplanner niet.
Biologische bestrijders houden
zomerkoning stevig op zijn troon
Voor veel aardbeientelers worden bladluizen een steeds groter
probleem. Het aantal chemische middelen neemt immers af en
van de middelen die nog zijn toegestaan, wordt de effectiviteit
kleiner en kleiner. Gelukkig zijn er genoeg mogelijk­heden om luizen
met biologische bestrijders succesvol de kop in te drukken. Vroeg
beginnen met een doordachte aanpak is de sleutel tot succes, meent
Koppert Biological Systems.
P4
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...24
Powered by FlippingBook