Verduurzamen

Met betere zaden een duurzame toekomst oogsten

Duurzaamheid is een kernwaarde in de glastuinbouw, en bij groenteveredelingsbedrijf Rijk Zwaan is dit niet anders. Het is een begrip dat diep verankerd is in de bedrijfscultuur. Al in de jaren tachtig werd die cultuur samengevat in negen belangrijke uitgangspunten. Eén daarvan schrijft voor dat in het gehele bedrijfsproces voortdurend moet worden nagegaan of er een positieve bijdrage kan worden geleverd aan het milieu. Daarmee spelen milieuaspecten, naast economische aspecten, dus een belangrijke rol in de besluitvorming.

Rijk Zwaan werd in 1924 opgericht, maar veredeling is zo oud als de landbouw zelf. De eerste landbouwers selecteerden de beste planten voor de volgende oogst, een proces dat de basis vormde voor de moderne plantenveredeling. Hoewel de technieken en het begrip van genetica aanzienlijk zijn geëvolueerd, zijn de fundamentele doelen van veredeling – zoals opbrengst en weerbaarheid tegen klimatologische uitdagingen en ziektes – grotendeels onveranderd gebleven.

Minder hulpbronnen

In de hedendaagse context, met uitdagingen zoals klimaatverandering en milieuvervuiling, is het niet langer voldoende om alleen te focussen op productiviteit. Rassen moeten nu ook duurzaam zijn, wat betekent dat de teelt minder hulpbronnen vereist, zoals water of energie. Een treffend voorbeeld is het paprikaras Alzamora RZ F1, dat kan worden geteeld met een lagere etmaaltemperatuur zonder in te boeten aan kwaliteit en productiviteit. Dit ras is ook minder gevoelig voor binnenrot, wat de mogelijkheid geeft om extra schermen in de kas te gebruiken om afkoeling te voorkomen. Het resultaat is een aanzienlijke vermindering van het gasverbruik, van de gebruikelijke 30-35 m3 naar 20-25 m3 per vierkante meter, wat zowel de energiekosten als de CO2-uitstoot vermindert.

Jaarlijks wordt gemiddeld 30 procent van de omzet besteed aan onderzoek en ontwikkeling

Natuurlijke resistenties

Water is een kritieke hulpbron, vooral in gebieden waar water schaars is. Rijk Zwaan richt zich op het ontwikkelen van rassen die goed presteren onder teeltmethoden die efficiënter omgaan met water, zoals hydrocultuur. In deze methode groeien planten in goten in plaats van in de grond, wat het waterverbruik aanzienlijk vermindert. De hydrodemolocatie in Dinteloord is een voorbeeld van Rijk Zwaan’s inzet voor het ontwikkelen van rassen die goed presteren in dergelijke waterbesparende systemen. Daarnaast worden ook rassen ontwikkeld die onverminderd sterk presteren met minder belichting, of een lagere stikstofgift.

Een ander belangrijk aspect van het werk van Rijk Zwaan is het ontwikkelen van natuurlijke resistenties tegen plantenziektes. Dit is cruciaal voor duurzaamheid, omdat het bijdraagt aan minder afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen en het voorkomen van teeltverliezen. De ontwikkeling van tomatenrassen met een hoge resistentie tegen het Tomato Brown Rugose Fruit Virus, is een voorbeeld van hoe Rijk Zwaan bijdraagt aan het verminderen van zowel financiële als milieuschade in de sector. Deze rassen, verkocht onder het RugoseDefense label, verminderen het risico op ToBRFV uitbraken waardoor in sommige gevallen de volledige teelt moet worden vernietigd. Een ander voorbeeld is een hoge resistentie tegen echte meeldauw, een groot probleem in paprikateelten. Daarvoor heeft Rijk Zwaan paprikarassen met het LtDefense op de markt gebracht. Telers die kiezen voor rassen met een Lt-resistentie hoeven significant minder vaak gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Het gewas is gezonder en productiever. Het levert ook lagere residuen op de vruchten op, hetgeen een eis is van veel retailers.

Zelf ook verduurzamen

Rijk Zwaan investeert aanzienlijk in onderzoek en ontwikkeling. Jaarlijks wordt gemiddeld 30 procent van de omzet besteed aan deze activiteiten. Deze investeringen zijn essentieel om telers te voorzien van hoogwaardig uitgangsmateriaal en om voortdurend nieuwe en betere resistenties te ontwikkelen tegen evoluerende plantenziektes. Die inspanningen zijn niet alleen gericht op het ontwikkelen van nieuwe rassen, maar ook op het verbeteren van de duurzaamheid van de eigen bedrijfsvoering.

Naast het ontwikkelen van innovatieve groenterassen werkt Rijk Zwaan ook actief aan het verduurzamen van de eigen bedrijfsprocessen. Verschillende teams binnen het bedrijf richten zich op het verminderen van het aardgasverbruik in de kassen in De Lier, met als doel om tegen 2030 het verbruik te verminderen tot minder dan 18 m3 per vierkante meter. Ook wordt er geïnvesteerd in alternatieve energiebronnen zoals aardwarmte, zonnepanelen en Warmte Koude Opslag (WKO) systemen.

Toewijding

Rijk Zwaan staat dan ook in de voorhoede van duurzame ontwikkeling in de glastuinbouw. Door innovatie, onderzoek en samenwerking met partners, probeert het bedrijf bij te dragen aan een duurzame toekomst voor de sector. Met een sterke focus op milieu, innovatie en samenwerking, is Rijk Zwaan uitstekend gepositioneerd om de uitdagingen in de keten aan te gaan en een groenere toekomst te realiseren. Het bedrijf zet zich in voor de ontwikkeling van nieuwe rassen die niet alleen voldoen aan de huidige eisen van de markt, maar ook bijdragen aan een duurzamere wereld. Met deze toewijding aan duurzaamheid en innovatie speelt Rijk Zwaan een cruciale rol in de transitie naar een duurzamere glastuinbouwsector.

FRESHLY FORWARD...

‘Freshly Forward, from Foundation to Future’ is het thema dat Rijk Zwaan kiest voor het aanpakken van de uitdagingen van vandaag de dag. Met en voor ketenpartners in de AGF-categorie biedt het bedrijf oplossingen die de sleutel vormen om aan de huidige vraag te voldoen. In deze onzekere tijden is het belangrijk om de basis op orde te hebben. Om hiervoor een stevig fundament te leggen, brengt Rijk Zwaan haar kernkracht samen: robuuste, veerkrachtige en betrouwbare oplossingen voor verse groenten. De oplossingen van Rijk Zwaan gaan verder dan groenterassen alleen. Het bedrijf brengt bijvoorbeeld ook retailers en telers bij elkaar voor het waarborgen van de beschikbaarheid van verse groenten. Ondertussen biedt het online consumentenplatform Love My Salad heerlijke receptideeën om mensen te helpen betaalbare maaltijden met veel groenten te bereiden. Zo wil Rijk Zwaan van teler tot consument inspireren om aan een duurzame toekomst te denken.

Deel dit artikel
Terug naar artikelen